Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Natália Ladányiová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť aký štýl vedenia ľudí je uplatňovaný nadriadenými voči podriadeným vo vybranom podniku a následne posúdiť jeho vplyv na motiváciu zamestnancov. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na objasnenie základných pojmov, ktoré súvisia s problematikou štýlu vedenia ľudí, s charakteristikou motivácie a motivačnými teóriami. Zdrojom poznatkov je odborná literatúra od domácich a zahraničných autorov. Objektom diplomovej práce bolo Poľnohospodárske družstvo Neverice, ktoré sa vo väčšej miere zameriava na rastlinnú výrobu a venuje sa aj živočíšnej výrobe. V praktickej časti sú uvedené výsledky analýzy anonymného dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný na vybranej vzorke zamestnancov Poľnohospodárskeho družstva Neverice. Záver diplomovej práce obsahuje vyhodnotenie praktickej časti a možné odporúčania a návrhy pre zlepšenie úrovne motivácie zamestnancov.
Kľúčové slová:štýly vedenia, motivácia, vedenie ľudí, manažér, zamestnanci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene