Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Autor: Ing. Lucia Šatláková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Abstrakt: Témou diplomovej práce boli pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov. Vybranú tému som analyzovala z teoretického aj praktického hľadiska. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo posúdenie a zhodnotenie jednotlivých etáp organizovania pracovných porád a následne odporúčanie námetov na ich skvalitnenie. Obsahom práce bolo podrobné rozpracovanie tejto problematiky v pobočkách Poštovej banky. Na zabezpečenie primárnych údajov som využila techniku dotazníkového prieskumu. Výsledky dosiahnuté pomocou dotazníkového prieskumu som zanalyzovala. Pre lepšie pochopenie danej problematiky som využila grafickú metódu. Po ukončení výskumu som dospela k nasledovným záverom. Spoločnosť má v oblasti organizovania pracovných porád pozitíva aj negatíva, ktorým som sa podrobne venovala v praktickej časti práce. Jej súčasťou je aj množstvo návrhov a opatrení, ktoré by som pre odstránenie zistených negatív odporučila zaviesť. Dôležitým zistením na záver bolo, že nedostatky, ktoré spoločnosť má v oblasti organizovania pracovných porád nie sú vážneho charakteru a dajú sa odstrániť. Dôležitý je aj fakt, že v spoločnosti prevládajú zamestnanci, ktorí chodia na pracovné porady radi a nepovažujú za nutné ich organizovať častejšie. Aj napriek tomu si myslím, že názor zvyšnej časti zamestnancov je dôležitý a pre správne fungovanie pracovných porád ako aj pre udržanie si dobrých vzťahov na pracovisku ho nemožno ignorovať. Som presvedčená, že po odstránení nedostatkov, ktoré sa mi podarilo výskumom zistiť aj zvyšná časť zamestnancov bude zastávať názor väčšiny.
Kľúčové slová:Manažment, Pracovné porady, Organizovanie, Komunikácia, Motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene