Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Monika Šimorová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť uplatňované štýly vedenia a ich vplyv na motiváciu zamestnancov. Skúmanie uvedenej problematiky sme realizovali v spoločnosti EMOTRANS, s. r. o., ktorá má sídlo v Senici. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí. V teoretickej časti sme poskytli prehľad o riešenej problematike z pohľadu viacerých domácich i zahraničných autorov, ktoré sme čerpali z knižných publikácií. V praktickej časti sme pri zisťovaní uvedených skutočností využili techniku dotazníkového prieskumu. Zostavili sme dva druhy dotazníkov, a to pre manažérov a zamestnancov. Výsledky dotazníkového prieskumu sme následne podrobili analýze. Pre lepšiu prehľadnosť sme ich prezentovali pomocou grafickej metódy. Prostredníctvom dotazníku sme sa snažili zistiť, či je vo vedení ľudí uprednostňovaný autokratický, demokratický alebo liberálny štýl a ako vplýva preferovaný štýl vedenia na motiváciu zamestnancov. V rámci prieskumu sme dospeli k záveru, že v prevádzke dopravnej zdravotnej služby sa realizuje najmä autokratický štýl vedenia, kým v prevádzke ťažby dreva manažéri uprednostňujú skôr demokratický štýl. Takmer všetci zamestnanci sú s preferovanými štýlmi vedenia spokojní a cítia sa dostatočne motivovane. Avšak v prevádzke dopravnej zdravotnej služby boli tiež zamestnanci, ktorí vyjadrili nespokojnosť so štýlom vedenia. Rovnako sme zistili aj niekoľko nedostatkov v oblasti motivovania zamestnancov a motivačných nástrojoch. Na základe toho sme navrhli niekoľko opatrení, ktoré by tieto nedostatky mohli v budúcnosti odstrániť a situáciu v spoločnosti zlepšiť.
Kľúčové slová:vedenie, štýl vedenia, motivácia, manažér, zamestnanec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene