Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku
Autor: Bc. Erik Osúch
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku
Abstrakt:OSÚCH, Erik: Vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra manažmentu: Vedúci doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. Študijný program: Obchodné podnikanie. Nitra: FEM SPU, 2019. Bakalárska práca sa zameriava na vplyv vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov v podniku. Cieľom je zhodnotiť vplyv vedenia ľudí a vplyv jednotlivých štýlov vedenia na motiváciu zamestnancov v podniku. Bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. Teoretická časť sa orientuje na vedenie ľudí a štýly vedenia z pohľadu viacerých domácich i zahraničných autorov. Ďalej sa práca venuje motivácii a jednotlivým teóriám motivácie. Aplikačná časť má za cieľ zhodnotiť vplyv vedenia na motiváciu zamestnancov v podniku Tatra banka, a. s. Dialóg. Hlavnou časťou bakalárskej práce je vlastná práca, v ktorej sa charakterizuje skúmaný objekt a vyhodnocuje dotazníkový prieskum, pričom získané údaje od nadriadených porovnávame s údajmi získanými od podriadených. V závere sú zosumarizované a zhodnotené výsledky bakalárskej práce. Odporúčam manažérom kontaktného centra, aby neuplatňovali liberálny štýl vedenia zamestnancov z dôvodu, že to oslabuje pracovný výkon. Manažéri kontaktného centra by mali viac dbať na pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov. Mali by motivovať svojich zamestnancov tým spôsobom, aby ich prioritou neboli len peniaze.
Kľúčové slová:motivácia, podnik, vedenie ľudí, štýly vedenia, zamestnanci, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene