Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
Autor: Bc. Natália Balážiová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa venovali problematike riadenia ľudských zdrojov, adaptácii zamestnancov, adaptačnému procesu a faktorom, ktoré ovplyvňujú proces adaptácie. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu vo vybranom podniku. Objektom skúmania sa stal podnik ROBSON, s. r. o. so sídlom v Nitre. V prvej časti bakalárskej práce sme sa sústredili na teoretické poznatky z oblasti adaptačného procesu zamestnancov. Tieto poznatky sme získali použitím knižných zdrojov domácich i zahraničných autorov. V druhej časti sme sa zaoberali charakteristikou skúmaného podniku a samotnému vplyvu interných a externých faktorov na úspešnosti adaptačného procesu zamestnancov. Informácie o adaptačnom procese zamestnancov v podniku ROBSON, s. r. o. sme získali na základe dotazníka. Získané informácie sme vyhodnotili graficky. V závere uvádzame návrhy a opatrenia.
Kľúčové slová:riadenie ľudských zdrojov, adaptácia zamestnancov, adaptačný proces, faktory adaptačného procesu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene