Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Štefan Körösi
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stratégia osobnostného rozvoja zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie stratégie osobnostného rozvoja zamestnancov členov skupiny podniku z pohľadu riadenia ľudských zdrojov. K hlavnému cieľu taktiež patrí skúmanie plánovaného vzdelávania a výberu vhodnej formy vzdelávania. Pre lepšie dosiahnutie primárneho cieľa sme využili aj parciálne ciele ako získanie potrebných poznatkov z oblasti osobnostného rozvoja zamestnancov v organizácii a oboznámenie s problematikou manažmentu ľudských zdrojov, čo je obsahom teoretickej časti tejto práce. Náplňou aplikačnej časti práce je vyhotovenie elektronického dotazníka a následné vyhodnotenie nazbieraných údajov z daného dotazníkového prieskumu. Zosumarizované vyhodnotenia následne analyzujeme a ďalej interpretujeme. Ďalším čiastkovým cieľom je vypracovanie návrhov a riešení na zlepšenie efektívnosti stratégie osobnostného rozvoja zamestnancov v podniku.
Kľúčové slová:manažmnet, motivácia, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene