Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
Autor: Bc. Miriama Móciková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Lenčéšová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu
Abstrakt:Úspešný adaptačný proces nového zamestnanca má veľký vplyv na jeho ďalšie pôsobenie na pracovnej pozícii v podniku. Je potrebné venovať mu dostatočnú pozornosť, nakoľko jeho vhodný priebeh zabezpečuje, aby novoprijatí zamestnanci neodchádzali už počas skúšobnej doby. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo posúdiť vplyv interných a externých faktorov na úspešnosť adaptačného procesu. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti sme sa venovali teoretickej definícii základných pojmov a oboznámili sme sa s názormi domácich i zahraničných autorov na skúmanú problematiku. V druhej časti bol stanovený cieľ práce. V časti tretej je spôsob získavania, spracovania a analýzy údajov získaných z vypracovaného dotazníka, ktorý vypĺňali zamestnanci FaxCopy a.s. V poslednej časti sme sa venovali vyhodnoteniu dotazníka, grafickému znázorneniu jeho výsledkov a následnému interpretovaniu a overeniu štatistických výskumných predpokladov pomocou testu zhody rozdelenia. Nakoniec sme vypracovali návrhy a odporúčania, ktoré majú dopomôcť k odstráneniu vnímaných nedostatkov. Medzi tieto návrhy patrí venovanie väčšej pozornosti na spracovanie a obsah materiálov, ktoré sú poskytované novým zamestnancom, organizovanie spoločných teambuildingov, firemných večierkov alebo obedov, prideľovanie mentora novému zamestnancovi, predĺženie doby adaptačného procesu a poskytnutie spätnej väzby zo strany zodpovedného nadriadeného po skončení adaptačného procesu.
Kľúčové slová:adaptačný proces, adaptačný program, interné a externé faktory, adaptácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene