Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Mária Paulíková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Bakalárska práca skúma systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti ZoneMedia, s.r.o. Na vysvetlenie pojmov sme v našej práci využili literatúru od slovenských a zahraničných autorov. V prvej časti sme sa venovali hodnoteniu zamestnancov. Tu sme si definovali ciele, ktoré by hodnotenie malo dosahovať, následne kritériá, ktoré by malo spĺňať. Rovnako sme definovali aj metódy a formy hodnotenia. V druhej časti teórie sme sa venovali odmeňovaniu zamestnancov. Definovali sme mzdu, mzdové formy odmeňovania a zamestnanecké výhody. Následne sme vo vlastnej práci vykonali dotazníkový prieskum. Dotazníky sme dali vyplniť zamestnancom spoločnosti ZoneMedia, s.r.o.. Následne sme sformulovali výskumné predpoklady, ktoré sme následne overovali pomocou štatistických metód. Náš predpoklad bol, že zamestnanci, ktorí v spoločnosti pracujú dlhšie, sú spokojnejší s výškou mzdy ako novoprijatí zamestnanci a teda tí, ktorí sú v spoločnosti kratšie. Na základe výsledkov sa náš predpoklad nepotvrdil. Skúmali sme aj závislosti medzi ďalšími odpoveďami. Zistili sme rôznu silu závislostí. Na základe výsledkov práce možno konštatovať, že zamestnanci sú spokojní so systémom hodnotenia a odmeňovania v organizácií. Napriek spokojnosti zamestnancov sme spoločnosti ZoneMedia, s.r.o. pripravili niekoľko návrhov na zlepšenie, ktoré by mohli implementovať do svojej stratégie. Medzi naše návrhy patrí: Urobiť opatrenia na zabezpečenie objektívnosti pri hodnotení zamestnancov, návrh na zapojenie zákazníkov do procesu hodnotenia, a odporúčanie na oboznamovanie zamestnancov s výsledkami hodnotenia. Z výsledkov sme zistili, že zamestnanci sú spokojní so systémom hodnotenia a odmeňovania. To je veľmi dobré, pretože ak chceme aby zamestnanci dosahovali dobré výsledky, je ich spokojnosť dôležitá.
Kľúčové slová:hodnotenie, odmeňovanie, spoločnosť, zamestnanci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene