Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Organizačná kultúra a jej vplyv na fluktuáciu zamestnancov
Autor: Ing. Danica Durdiaková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Organizačná kultúra a jej vplyv na fluktuáciu zamestnancov
Abstrakt:Organizačnú kultúru podniku tvoria určité hodnoty, ktoré podnik uznáva, pravidlá, ktoré dodržiava, no aj postoje a normy správania. Kultúra podniku sa formuje prostredníctvom vnútorných aj vonkajších determinantov, no v konečnom dôsledku na ňu v najväčšej miere pôsobí ľudský faktor. V teoretickej časti diplomovej práce sme sa zamerali na objasnenie základných pojmov, ktoré sa viažu k téme organizačná kultúra a fluktuácia. Hlavným cieľom práce bolo zhodnotiť stav organizačnej kultúry vo vybranom podniku, či sa zamestnanci stotožňujú s kultúrou podniku, s jeho hodnotami a či sú oboznámení so stratégiou podniku. Podnik, v ktorom sme skúmali organizačnú kultúru je Hubert, J. E., s. r. o. Sereď. V podniku sme spravili dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnili niektorí zamestnanci. Na základe údajov, ktoré sme zistili dotazníkovým prieskumom môžeme povedať, že väčšina zamestnancov sa stotožňuje s kultúrou podniku, no našlo sa aj pár zamestnancov, ktorým je organizačná kultúra podniku ľahostajná alebo ju dokonca vnímajú negatívne. Tiež sme zistili, že väčšina zamestnancov je oboznámená s hodnotami a stratégiou podniku, no keďže podnik práve mení svoju stratégiu kvôli dosahovaniu lepších výsledkov, boli aj takí respondenti, ktorí na túto otázku nevedeli odpovedať. Použili sme tiež štatistiku metódu na zistenie závislostí určitých faktorov, ktoré sme v podniku skúmali a v závere práce sem uviedli výsledky dotazníkového prieskumu a tiež určité odporúčania, ktoré by mohli vieš k lepším výsledkom.
Kľúčové slová:organizačná kultúra, fluktuácia, hodnoty podniku, stratégia podniku, zamestnanci, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene