Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pracovné porady ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Autor: Ing. Martin Zolvík
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pracovné porady ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa venuje pracovným poradám ako vhodnému nástroju komunikácie a motivácie zamestnancov v spoločnosti. Cieľom práce je definovať problematiku vedenia pracovných porád ako aj problematiku komunikácie a motivácie na pracovných poradách a navrhnúť odporúčania, ktoré pomôžu zlepšiť efektivitu pracovných porád v spoločnosti. V teoretickej časti diplomovej práce sa zaoberáme objasnením základných pojmov súvisiacich s problematikou pracovných porád, charakteristikou komunikácie a motivácie analyzovaním literatúry domácich a zahraničných autorov. V rámci praktickej časti sme sa venovali samotnej analýze pracovných porád v danej spoločnosti. Analyzovali sme údaje a informácie, ktoré sme získali pomocou metódy pozorovania a metódy dotazníkového prieskumu. V ďalšej časti sme sa venovali výsledkom meraní, ich interpretáciou a vyhodnotením vplyvu pracovných porád na komunikáciu a motiváciu zamestnancov v danej spoločnosti. V záverečnej fáze sme sa snažili vytvoriť konečný postoj zo získaných a analyzovaných údajov a priniesť návrhy a odporúčania, ktoré by mohli byť spoločnosti v budúcnosti užitočné v oblasti riešenia danej problematiky.
Kľúčové slová:komunikácia, motivácia, manažment, organizácia, pracovná porada

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene