Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv osobnosti manažéra na úspešnosť vedenia ľudí
Autor: Ing. Andrej Martiník
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv osobnosti manažéra na úspešnosť vedenia ľudí
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na vplyv osobnosti manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí v organizácii. Sústreďuje sa na schopnosť motivovať zamestnancov a viesť ich tak k vytýčeným cieľom. V časti súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí popisujeme poznatky hlavne z pohľadu autorov, ktorí sú odborníci v oblasti manažmentu a psychológie. Cieľom je objasnenie základných pojmov ako osobnosť, manažment , manažér a vedenie ľudí. V časti výsledky práce sme na základe primárnych informácií získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu vyhodnotili názory podriadených na osobnosť a vodcovské predpoklady manažéra a porovnali ich so sebazhodnotením manažéra. Z výskumu sme zistili, že názory manažéra a zamestnancov sa veľmi často zhodovali v pozitívnom smere. Na úspech manažéra vplýva osobnosť, štýl vedenia, ale aj samotní zamestnanci, ktorí sa vo veľkej miere podieľajú na úspechoch manažéra a dosiahnutých výsledkoch spoločnosti.
Kľúčové slová:vedenie, štýl vedenia, osobnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene