Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Autor: Ing. Martina Simanová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Abstrakt:SIMANOVÁ, Martina. Časový manažment v práci manažéra [diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra, Slovensko). Fakulta ekonomiky a manažmentu. Katedra manažmentu. Školiteľ: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier. Nitra FEM SPU, 2018. 61 s. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť využívanie pracovného času manažérov na rôznych stupňoch riadenia vybranej spoločnosti a identifikovať zlodejov času, ktorí vplývajú na ich pracovné výsledky. Práca je rozdelená na päť častí. V prvej časti sú uvedené pojmy týkajúce sa časového manažmentu, vývoja časového manažmentu, princípov časového manažmentu, identifikácia zlodejov času, možnosti ich eliminácie a problémy, ktoré sa považujú za najbežnejšie. Druhá kapitola diplomovej práce sa zaoberá definovaním hlavného cieľa a čiastkových cieľov. Ďalšia časť pojednáva o metodike práce, metódach skúmania. Štvrtá časť práce hovorí o časových snímkach sledovaných manažérov na všetkých stupňoch riadenia a výsledkoch, ktoré boli zistené na základe použitia Paretovho pravidla a metódy ABC. Posledná časť je diskusia, kde sa hodnotí využívanie času v práci manažérov na jednotlivých stupňoch riadenia a odporúčania, ktoré navrhujeme na efektívnejšie využívanie času.
Kľúčové slová:Časový manažment, Časový snímok, Zlodeji času, Manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene