Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Faktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktov
Autor: Ing. Kristián Strmeň
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Faktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktov
Abstrakt:Diplomová práca s názvom „Faktory rozhodovacieho procesu pri výbere potravinárskych produktov“ skúma problematiku vplyvu faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín. Obsahom prvej, teda teoretickej časti diplomovej práce je literárny prehľad domácich i zahraničných autorov, v ktorom sú obsiahnuté informácie o marketingu, spotrebiteľovi, nákupnom rozhodovacom procese a faktoroch, ktoré ovplyvňujú nákupný rozhodovací proces. Jednotlivé názory autorov sú mnohokrát odlišné a preto v práci citujeme množstvo názorov na rovnakú problematiku. V druhej, teda aplikačnej časti diplomovej práce, sme za výskumnú techniku zvolili dotazník, ktorý je aplikovaný na respondentov žijúcich v Prešovskom kraji. V práci je obsiahnutá aj charakteristika skúmanej oblasti, rovnako ako charakteristika najvýznamnejších výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov v Prešovskom kraji. Hlavným cieľom dotazníkového prieskumu je analyzovať spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov a určiť faktory, ktoré spotrebiteľov najviac ovplyvňujú pri nákupe vybraného druhu potravín. Z vykonaného prieskumu vyplýva, že najväčší vplyv pri kúpe mlieka a mliečnych výrobkov majú na spotrebiteľov faktory ako predošlá skúsenosť s potravinou, jej kvalita a zloženie. Na základe nadobudnutých poznatkov a výsledkov dotazníkového prieskumu v závere aplikačnej časti uvádzame návrhy a odporúčania, ktoré slúžia predajcom mlieka a mliečnych výrobkov ako podklad pre zlepšenie komunikácie so zákazníkmi a k získavaniu nových zákazníkov.
Kľúčové slová:Marketingový mix, Spotrebiteľ, Spotrebiteľské správanie, Rozhodovanie, Potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene