Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov
Autor: Ing. Viktória Štefaňáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom „Vplyv rozdielnej kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov“ je posúdiť spotrebiteľské vnímanie kvality potravín a zistiť, či a v akej miere vplýva rozdielna kvalita potravín na rozhodovanie spotrebiteľov. Obsahom prvej časti práce je literárny prehľad zameraný na témy: kvalita potravín, rozdielna kvalita potravín, spotrebiteľ, nákupný rozhodovací proces a faktory, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľov. Súčasťou literárneho prehľadu sú názory domácich aj zahraničných autorov. Aplikačná časť je hlavnou časťou diplomovej práce. Tvoria ju výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na tému vnímania kvality potravín s následným zameraním na rozdielnu kvalitu potravín a výsledky senzorického testu, pri ktorom respondenti hodnotia a porovnávajú vybraných 6 druhov potravín, z ktorých každý bol zakúpený ako v Rakúsku, tak aj na Slovensku. Z výsledkov dotazníkového prieskumu vyplynuli skutočnosti ako napríklad to, že takmer všetci respondenti považujú rozdielnu kvalitu potravín za diskrimináciu spotrebiteľov a taktiež to, že takmer tri štvrtiny respondentov úplne odrádza rozdielna kvalita potravín od kúpy niektorých potravín, ktorých sa to týka. Z výsledkov senzorického testu vyplynulo, že lepší celkový dojem z varianty ponúkanej na Slovensku majú respondenti iba pri jednej z testovaných potravín. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu a senzorického testu boli vypracované návrhy a odporúčania, ktoré môžu viesť k zlepšeniu problematiky rozdielnej kvality potravín. V závere sú priblížené výsledky vyplývajúce z aplikačnej časti práce.
Kľúčové slová:Rozdiely, Kvalita, Potraviny, Spotrebiteľ, Rozhodovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene