Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Implementácia inovačných prístupov do formovania podnikovej kultúry
Autor: Ing. Denis Gális
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia inovačných prístupov do formovania podnikovej kultúry
Abstrakt:Táto práca poukazuje na nové trendy v oblasti ľudských zdrojov. Špecifické zameranie bolo na podnikovú kultúru a inovácie, ktoré v súčasnosti tvoria základ pre úspech a napredovanie každého rentabilného podniku. Teoretické zosumarizovanie domácich a zahraničných autorov poskytlo podklad pre písanie aplikačnej časti práce. Tá sa zamerala na vybraný podnik a tri konkrétne oblasti, a to pracovné a sociálne podmienky, technológie a organizácia práce, podniková kultúra a komunikácia. V jednotlivých oblastiach, ktoré tvorili konkrétne kategórie boli skúmané pozitívne a negatívne podnety a skúsenosti zamestnancov. Analýza získaných odpovedí viedla k následnému hodnoteniu a odporúčaniam na zmeny. Tieto zmeny v praxi môžu viesť k zlepšeniu podnikovej kultúry vo vybranom podniku. Zistenia a najmä postup výskumu však môžu slúžiť ako vzor pre akýkoľvek podnik v praxi.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, podniková kultúra , prístupy , inovácie, implementácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene