Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Autor: Ing. Ivan Hrnka
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Abstrakt:Témou diplomovej práce je „Časový manažment v práci manažéra“ vo vybranom podniku. V prvej časti práce je vypracovaný prehľad súčasného stavu riešenej problematiky doma a v zahraničí za použitia odbornej literatúry a dôveryhodných internetových zdrojov. V druhej kapitole práce sú stanovené hlavné a parciálne ciele práce. Ako hlavný cieľ práce sme stanovili vplyv časového manažmentu v práci manažérov vo vybranom podniku. Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme stanovili aj parciálne ciele medzi ktoré patrí vytvorenie časovej snímky práce manažéra, vytvorenie dotazníka zameraného na problematiku plánovania pracovného času, vyhodnotenie časovej snímky a dotazníka a následne predloženie návrhov na efektívnejšie plánovanie pracovného času. Ďalšia časť práce pojednáva o metodike práce, metódach a technikách skúmania. V štvrtej kapitole je vyhodnotenie samotných časových snímok a dotazníka. Na základe získaných údajov od manažérov boli predložené návrhy riešení. V závere práce sa sumarizujú získane výsledky pozorovania.
Kľúčové slová:manažér, časová snímka, časový manažment, zlodeji času

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene