Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Delegovanie ako nástroj motivácie zamestnancov
Autor: Ing. Daniela Švajdová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Delegovanie ako nástroj motivácie zamestnancov
Abstrakt:Predmetom predloženej bakalárskej práce s názvom "Delegovanie ako nástroj motivácie zamestnancov" je podrobné preskúmanie procesu delegovania vo vybranej spoločnosti a prostredníctvom tohto prieskumu zistiť, aký objem a typ úloh manažéri delegujú zamestnancom. Súčasne ide o zisťovanie ako motivačne pôsobí delegovanie na zamestnancov. V prvej kapitole sú charakterizované základné pojmy súvisiace s problematikou ako sú proces delegovania, úlohy, právomoci, zodpovednosť, motivácia, výhody a bariéry delegovania. V tejto časti sú uvedené názory viacerých domácich a zahraničných autorov. V druhej kapitole je uvedený cieľ práce, ktorý spočíva v prieskume procesu delegovania a motivačného pôsobenia tohto procesu na zamestnancov vybranej spoločnosti. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce, kde sú uvedené metódy a techniky vedeckého skúmania, ktoré boli použité pri prieskume procesu delegovania. Štvrtá kapitola je zameraná na výsledky prieskumu, ktoré sú znázornené v grafoch. V tejto kapitole sú uvedené návrhy a opatrenia na zdokonalenie procesu delegovania vo vybranej spoločnosti.
Kľúčové slová:proces delegovania, úlohy, motivácia, právomoc, zodpovednosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene