Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov
Autor: Ing. Matúš Minárik
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Levický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce "Získavanie a výber zamestnancov" je analyzovať jednotlivé časti procesu získavania a výberu zamestnancov za účelom obsadenia potrebných pracovných miest. Práca má dve hlavné časti a to teoretickú a praktickú. V prvej, teoretickej časti popisujem základné informácie o manažmente ľudských zdrojov, na začiatku práce uvádzam krátky pohľad o problematike ľudských zdrojov z hľadiska minulosti, ďalej sa venujem jednotlivým fázam procesu získavania, popisujem zdroje, z ktorých je možné získavať potrebných zamestnancov, taktiež prostriedky využívané na kontakt s potenciálnymi uchádzačmi. Následne opisujem výberový proces, znázorňujem ho schematicky, uvádzam používané metódy výberu, ktoré slúžia na získanie potrebných zamestnancov pre uspokojenie podnikových potrieb ľudských zdrojov. V praktickej časti sa venujem konkrétnemu procesu získavania a výberu v spoločnosti Veolia Transport services, s.r.o, akými spôsobmi rieši problematiku získavania a výberu zamestnancov na sledovanú resp. požadovanú pracovnú pozíciu. V závere sú zhrnuté výsledky na základe získaných poznatkov a taktiež navrhnuté možné zmeny, ktoré by proces získavania a výberu zamestnancov mohli zefektívniť a tým pádom aj znížiť nákladovosť samotného procesu a nákladov podniku ako celku.
Kľúčové slová:manažment ľudských zdrojov, zamestnanci, získavanie, výber , podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene