Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov
Autor: Ing. Eszter Tóth
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Pogranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov
Abstrakt:Zamestnanci, teda ľudský kapitál, sú nenahraditeľným prvkom pre dosiahnutie úspechu ktorejkoľvek organizácie. Je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť pri výbere nových zamestnancov. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať a popísať proces získavania a výberu zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú uvedené myšlienky domácich aj zahraničných autorov súvisiace so získavaním a výberom zamestnancov. V nasledujúcich dvoch kapitolách je definovaný cieľ a samotná metodika práce. V štvrtej kapitole je rozpracovaná praktická časť, ktorá obsahuje charakteristiku vybranej spoločnosti, históriu firmy, organizačnú štruktúru spoločnosti a štruktúru zamestnancov. Súčasne sú tu popísané postupy a metódy získavania a výberu nových zamestnancov. V závere práce je zhodnotený celý proces získavania a výberu zamestnancov a navrhnuté odporúčania, ktoré by mohli pomôcť pri zefektívnení skúmanej problematiky.
Kľúčové slová:získavanie zamestnancov, výber zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene