Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Autor: Bc. Nikola Bednáriková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Abstrakt:Bakalárska práca skúma osobnosť manažéra z teoretického aj praktického hľadiska. Jej hlavným cieľom je porovnanie teórie, inými slovami literárnych zdrojov s praxou dnešných manažérov, názorov na osobnosť správneho manažéra, a zároveň porovnaním názorov manažérov a ich zamestnancov zistiť nakoľko manažéri poznajú svojich zamestnancov a berú do úvahy ich názory. Prostredníctvom týchto informácií sme vytvorili profil osobnosti úspešného manažéra, ktorý sa skladá zo syntézy názorov odborníkov s informáciami získanými od manažérov priamo z praxe. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. V prvej časti sa venujeme vysvetleniu kľúčových pojmov ako osobnosť, manažér, vedenie ľudí, či motivácia. Táto kapitola obsahuje literárny prehľad riešenej problematiky, čím poskytuje práci teoretický základ. Druhá kapitola vysvetľuje ciele práce. Nasledujúca, tretia časť sa venuje metodike práce. Štvrtá kapitola obsahuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktoré porovnávame s dostupnou literatúrou a profil osobnosti úspešného manažéra, ďalej sa zaoberá porovnaním názorov manažérov samotných a ostatných zamestnancov na osobnosť správneho manažéra. Posledná kapitola napĺňa ciele bakalárskej práce.
Kľúčové slová:osobnosť, manažér, vedenie ľudí, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene