Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Denis Marák
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Bakalárska práca obsahuje vypracovanie problematiky komunikácie v podniku a jej vplyvu na motiváciu zamestnancov. Teoretická časť práce obsahuje základné pojmy a definície súvisiace s problematikou. Praktická časť práce je zameraná na výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného na vzorke respondentov, teda zamestnancoch konkrétneho podniku. Cieľom tohto prieskumu, ako aj celej bakalárskej práce je zistenie a vyhodnotenie informácií o tom, ako prebieha komunikácia v podniku, a či prostredníctvom nej dokážu nadriadení úspešne motivovať zamestnancov k lepším výkonom. Na záver obsahuje bakalárska práca zhrnutie výsledkov práce a odporúčania smerujúce k vedeniu podniku.
Kľúčové slová:motivácia, zamestnanci, manažér, podnik, komunikácia, vedenie ľudí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene