Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
Autor: Bc. Kristína Čeligová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce na danú tému je skúmanie procesu adaptácie novoprijatých zamestnancov vo vybranom podniku a následne ich vzdelávanie a rozvoj. Adaptácia sa realizuje v troch rovinách a je závislá od celého radu interných a externých faktorov. Vzdelávanie zamestnancov možno zabezpečovať buď priamo v podniku, na pracovisku, alebo externými vzdelávacími inštitúciami. Praktická časť práce bude obsahovať vyhodnotenie dotazníka, návrhy a odporúčania na zefektívnenie adaptačného procesu a vzdelávania. V tejto časti sa čitateľ taktiež dozvie aké metódy adaptácie a vzdelávania sa vo vybranom podniku používajú a výšku nákladov využívaných na tieto aktivity za sledované obdobie.
Kľúčové slová:vzdelávanie, rozvoj, adaptácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene