Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Adamčíková
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
March 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Adámeková
Možnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobu
April 2016
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nora Balážová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych družstiev
April 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Baloghová
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bánovská
Ekonomické zhodnotenie vybraných druhov komodít rastlinnej výroby v konkrétnom poľnohospodárskom podniku
March 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bánovská
Hodnotenie nástrojov agrárnej poliltiky v podmienkach trhovej ekonomiky
May 2012
Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Barbora Bégerová, MBA
Economic Contexts of Changes in the Size and Ownership Structure of Small and Medium-sized Enterprises in the EU
September 2023
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Bégerová, MBA
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
March 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Barbora Bégerová, MBA
Vplyv a čerpanie dotácií z eurofondov na rozvoj potravinárskeho priemyslu a agrosektoru
March 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Božena Behinská
Analýza nákladov a výnosv vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bianca Mária Blahutová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
May 2020Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Bobček
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v Európskej únii
May 2020
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Borbélyová
Možnosti rozvoja prihraničných regiónov
April 2013
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Boroňová
Vývoj výrobných faktorov a ich efektívnosť využitia v poľnohospodárstve
April 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Irena Bottyánová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
April 2014Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dominik Burdel
Ekologické farmy na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Cintulová
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
April 2013Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Cintulová
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
April 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Červočová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Danišová
Analýza poľnohospodárskej výroby a jej hodnotenie v EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Debnárová
Vývoj a situácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo svete.
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikoleta Dedíková
Ekologické farmy na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Richard Dojcsán
Ekonomika pestovania vybraných komodít
May 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ďurík
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ďurík
Zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky
April 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Franka
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
May 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Gardian
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ
April 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gašparovič
Vplyv inovačných prvkov na produktivitu práce vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gembalová
Dlhodobá stratégia udržateľnosti rozvoja ovocinárstva v EÚ
April 2015
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Gurňáková
Spoločná poľnohospodárska politika zameraná na sektor ovocia a zeleniny
May 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Havriľák
Ekologické farmy na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hladký
Zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky
April 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Hološka
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
May 2019
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Horňáková
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Soňa Hrčková
Ekonomika pestovania vybraných komodít
May 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Chládeková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
April 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Jakubíková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľov na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Jančiová
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
March 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Janegová
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ondrej Jánošík
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Janšto, PhD.
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Patrik Kačák
Hodnotenie hospodárenia a optimalizácia vybraného gastronomického zariadenia
May 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrik Kačák
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
April 2021
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Káčerová
Komparácia exportu a importu v poľnohospodárstve SR po vstupe do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kádárová
Zahraničné investície a ich vplyv na vývoj poľnohospodárstva Slovenskej republiky
April 2017Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ervína Kissová
Ekonomika pestovania vybraných rastlinných komodít
April 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ivan Klačanský
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2021
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kmeťová
Ekonomika pestovania vybraných komodít
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Knapek
Hodnotenie obchodnej bilancie vo vybranom podniku
May 2021Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radka Kobydová
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku a vo svete
May 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Kolíková
Vplyv otvorenia trhov v rámci EÚ na domácich producentov
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Komár
Vplyv otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta
March 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Miloš Košarišťan
Ekonomika pestovania vybraných komodít
April 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniela Kozolková
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v obore
May 2021Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Krajčovičová
Možnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobu
May 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Kršáková
Ekonomická efektívnosť trhových odvetví vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Kubatka
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
March 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Kubinec
Ekonomika pestovania vybraných rastlinných komodít
April 2014Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kudiaková
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2013
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Lapošová
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Lapošová
Vývoj a situácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo svete
April 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adriána Liskovská
Produkčné možnosti poľnohospodárskych družstiev
March 2013
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nora Machalová
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
May 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Malecová
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
May 2016Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Mondočková
Ekologické farmy na Slovensku
April 2016
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alena Mužíková
Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
April 2018Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Németh
Ekonomika pestovania vybraných komodít
May 2017
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Obolová
Vplyv otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta
February 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Ontková
Ekonomická efektívnosť trhových odvetví vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Palenčíková
Ekologické farmy na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Piatková
Vývoj ekonomiky poľnohospodárstva po vstupe SR do EÚ
April 2012Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Riška
Ekonomika pestovania vybraných komodít
March 2013Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Rolincová
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Barbora Ružičková
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
May 2016
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Siklienka
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Siklienka
Porovnanie možnosti čerpania finančných prostriedkov EÚ v poľnohospodárstve
April 2015Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Siváková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
April 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Sládičeková
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárstva SR a jeho postavenie v EÚ
May 2012Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Sládičeková
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
March 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Srnová
Ekonomika pestovania vybraných komodít
May 2019Displaying the final thesis
81.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tímea Straková
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2021
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Šafárová
Komparácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku s vybraným štátom EÚ
April 2018Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šebeňová
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
April 2019Displaying the final thesis
84.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Slavka Ševčíková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
April 2020
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Šípoš
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidieka
April 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Tlčinová
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Tlčinová
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Ulík
Hodnotenie hospodárenia vybraného potravinárskeho podniku
May 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Ulík
Hodnotenie makroekonomických nástrojov pôdohospodárskej politiky EÚ
April 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Valková
Produkčné možnosti poľnohospodárskych družstiev
April 2016
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Paula Vatlavic
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
April 2014
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Laura Veselovská
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
May 2017
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Zadžora
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
May 2015
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Zadžora
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
April 2017
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Záhorská
Ekonomika výroby a spracovania liečivých rastlín
April 2013
Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Diana Žáková
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
April 2021Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jaroslav Žitný
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress