Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Adamčíková
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Adámeková
Možnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nora Balážová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych družstiev
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tímea Baloghová
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bánovská
Ekonomické zhodnotenie vybraných druhov komodít rastlinnej výroby v konkrétnom poľnohospodárskom podniku
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Bánovská
Hodnotenie nástrojov agrárnej poliltiky v podmienkach trhovej ekonomiky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Barbora Bégerová, MBA
Economic Contexts of Changes in the Size and Ownership Structure of Small and Medium-sized Enterprises in the EU
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Bégerová, MBA
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Barbora Bégerová, MBA
Vplyv a čerpanie dotácií z eurofondov na rozvoj potravinárskeho priemyslu a agrosektoru
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Božena Behinská
Analýza nákladov a výnosv vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bianca Mária Blahutová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivan Bobček
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Borbélyová
Možnosti rozvoja prihraničných regiónov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Boroňová
Vývoj výrobných faktorov a ich efektívnosť využitia v poľnohospodárstve
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Irena Bottyánová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Burdel
Ekologické farmy na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdenka Cintulová
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Cintulová
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Červočová
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Danišová
Analýza poľnohospodárskej výroby a jej hodnotenie v EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Debnárová
Vývoj a situácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo svete.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikoleta Dedíková
Ekologické farmy na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Dojcsán
Ekonomika pestovania vybraných komodít
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Ďurík
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Ďurík
Zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Franka
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Gardian
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gašparovič
Vplyv inovačných prvkov na produktivitu práce vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gembalová
Dlhodobá stratégia udržateľnosti rozvoja ovocinárstva v EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Gurňáková
Spoločná poľnohospodárska politika zameraná na sektor ovocia a zeleniny
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Havriľák
Ekologické farmy na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hladký
Zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Hološka
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Horňáková
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Soňa Hrčková
Ekonomika pestovania vybraných komodít
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Chládeková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Jakubíková
Ekonomické zhodnotenie príjmov a výdajov obyvateľov na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Jančiová
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Janegová
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ondrej Jánošík
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Janšto
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Kačák
Hodnotenie hospodárenia a optimalizácia vybraného gastronomického zariadenia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Patrik Kačák
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Káčerová
Komparácia exportu a importu v poľnohospodárstve SR po vstupe do EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kádárová
Zahraničné investície a ich vplyv na vývoj poľnohospodárstva Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ervína Kissová
Ekonomika pestovania vybraných rastlinných komodít
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivan Klačanský
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kmeťová
Ekonomika pestovania vybraných komodít
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Kobydová
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku a vo svete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Kočaříková
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Kolíková
Vplyv otvorenia trhov v rámci EÚ na domácich producentov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Komár
Vplyv otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miloš Košarišťan
Ekonomika pestovania vybraných komodít
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Daniela Kozolková
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v obore
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Krajčovičová
Možnosti čerpania dotačných prostriedkov pre poľnohospodársku výrobu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kršáková
Ekonomická efektívnosť trhových odvetví vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kubatka
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kubinec
Ekonomika pestovania vybraných rastlinných komodít
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kudiaková
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Lapošová
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Lapošová
Vývoj a situácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo svete
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Liskovská
Produkčné možnosti poľnohospodárskych družstiev
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nora Machalová
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Malecová
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mondočková
Ekologické farmy na Slovensku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Mužíková
Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Németh
Ekonomika pestovania vybraných komodít
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Obolová
Vplyv otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Ontková
Ekonomická efektívnosť trhových odvetví vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Palenčíková
Ekologické farmy na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Piatková
Vývoj ekonomiky poľnohospodárstva po vstupe SR do EÚ
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Riška
Ekonomika pestovania vybraných komodít
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michaela Rolincová
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Barbora Ružičková
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Siklienka
Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Siklienka
Porovnanie možnosti čerpania finančných prostriedkov EÚ v poľnohospodárstve
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Siváková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Sládičeková
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárstva SR a jeho postavenie v EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Sládičeková
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michaela Srnová
Ekonomika pestovania vybraných komodít
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tímea Straková
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Šafárová
Komparácia ekologického poľnohospodárstva na Slovensku s vybraným štátom EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Šebeňová
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Slavka Ševčíková
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Šípoš
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidieka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Tlčinová
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Tlčinová
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ulík
Hodnotenie hospodárenia vybraného potravinárskeho podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Ulík
Hodnotenie makroekonomických nástrojov pôdohospodárskej politiky EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Valková
Produkčné možnosti poľnohospodárskych družstiev
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paula Vatlavic
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Laura Veselovská
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Zadžora
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Zadžora
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Záhorská
Ekonomika výroby a spracovania liečivých rastlín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Diana Žáková
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriam Židóová
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jaroslav Žitný
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná