Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
Autor:
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
Abstrakt:
V súčasnosti neustále rastie význam dotácií a dotačnej politiky ako príležitosti, ktorou je možné získať nenávratné peňažné prostriedky na financovanie rozvoja a podpory podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Predmetom predkladanej diplomovej práce bola analýza vplyvu dotačných mechanizmov na agrárny sektor Slovenskej republiky. Štúdiom dostupnej literatúry sa získali vedomosti a prehľad o danej problematike, vytýčili sa ciele práce a určili metódy skúmania. Hlavným cieľom práce bolo zhodnotiť uplatňovanú dotačnú politiku na Slovensku a následne posúdiť jej vplyv na výkonnosť odvetvia poľnohospodárstva. Na dosiahnutie týchto zistení boli použité metódy ako sekundárna analýza, komparácia a analýzu dopadu dotácií na rentabilitu poľnohospodárstva. Prostredníctvom týchto metód bolo možné zhodnotiť súčasný stav poľnohospodárstva, finančnú výpomoc orientovanú na jeho podporu a podiel Európskej únie na jej financovaní, súčasný stav a vývoj jednotlivých druhov podpôr a vzájomné súvislosti medzi dotačnou politikou a výkonnosťou agrárneho sektora. Na základe zistení sa vypracovalo celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré sa nachádza v závere predkladanej práce. Dospelo sa k záveru, že dotácie predstavujú dôležitý prínos pre poľnohospodárstvo, pretože pozitívne vplývajú na jeho ekonomický potenciál. Slovenské poľnohospodárstvo sa vyznačuje rastúcou dotačnou politikou orientovanou na podporu jeho rozvoja, prispôsobovanie sa zahraničnej konkurencii a upevňovanie jeho ekonomickej pozície a výkonnosti. Najväčší podiel na tom majú práve priame platby a subvencie na rozvoj vidieka. Napriek uvedeným skutočnostiam, aktuálna situácia slovenského agrosektora nie je veľmi priaznivá. Preto je pre jej zlepšenie navrhnutých niekoľko odporúčaní, ktoré sú uvedené v závere práce.
Kľúčové slová:dotačná politika, dotácie, Spoločná poľnohospodárska politika , poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene