Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

          Lesson     Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Economy of growing of selected plant commodities
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomika pestovania vybraných rastlinných komodít
Summary:
Pestovanie rastlinných komodít má na území Slovenskej republiky, aj v rokoch pred jej vznikom dlhoročnú tradíciu. V bakalárskej práci sme sa zamerali na olejniny, ktoré patria k našim najproduktívnejším rastlinným komoditám. Najpestovanejšou olejninou u nás je repka olejná (Brassica napus L.), avšak v našej práci sme sa sústredili na Slnečnicu ročnú (Helianthus annuus L.) a Sóju fazuľovú (Glycine max L.), ktoré naberajú na čoraz väčšej dôležitosti doma i v zahraničí. Produkčné výmery slnečnice majú mierne stúpajúcu tendenciu, a z hľadiska hektárových úrod sa začíname približovať najproduktívnejším krajinám Európskej únie, stále však zaostávame v dosahovaní dlhodobej ziskovosti v danom odvetví a potrebné zisky u slnečnice dosahujeme len od roku 2010 a aj to až po začlenení dotácií do zisku. Je potrebné dodržiavať vhodný výber predplodiny, presne stanovené pestovateľské postupy, adekvátnu výživu a ochranu plodín a popri tom sa zameriavať na znižovanie nákladov a vstupov potrebných pre pestovanie, u ľudí tak obľúbenej slnečnice v našich priaznivých klimatických podmienkach. Slovenskí poľnohospodári vkladajú veľké nádeje do druhej spomínanej olejniny, ktorou je sója. Tá sa u nás teší čoraz väčšej obľube ako u pestovateľov, tak u spotrebiteľov, no jej propagácia a hlavne technika pestovania stále nie sú rozvinuté do požadovaného štádia. U sóji je kritická dôkladná predpríprava pôdy, jej udržovanie v hladkom stave a dostatočný prísun potrebných živín. Tieto činnosti zvyšujú hektárové úrody v mnohých prípadoch aj o 25 %, avšak rastú s nimi aj náklady na produkciu. Je potrebné nájsť vyvážený stred medzi minimalizáciou nákladov a nezanedbaním prvkov potrebných pre dosiahnutie požadovaných úrod. Na to slúžia výskumné ústavy a laboratóriá, ktoré sa každodenne snažia dotiahnuť tieto dve plodiny do dokonalosti vo forme nových hybridov a pesticídov pre ich výživu.
Key words:
olejniny, výnosy, produkcia, výmera, realizačné ceny, sója, náklady, rentabilita, slnečnica, zisk, efektivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited