Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
Univerzitní e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Autor:
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať ukazovatele konkurencieschopnosti medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. V práci bol sledovaný vývoj objemu produkcie pre rastlinný pôvod, kde sme ako krajina dosiahli v poslednom desaťročí najväčší percentuálny progres, a taktiež aj živočíšny pôvod a produkcia jednotlivých komodít osobitne, ako základ pre dosiahnutie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. Dôležitým je aj ročný počet pracovníkov v poľnohospodárstve, ako faktor pre hodnotenie konkurenčnej schopnosti krajín, nakoľko odzrkadľuje mieru využitia práce. Súčasťou diplomovej práce bolo zistiť aj výšku hrubej pridanej hodnoty, keďže odráža veľkosť novovytvorenej hodnoty, ktorá je pripísaná produkcii vo výrobnom procese. Pri tomto výpočte je potrebné poznať aj ďalší ukazovateľ - medzispotrebu, ako podstatný údaj o výrobkoch a službách, ktoré sa počas rokov sledovaného obdobia spotrebovávali alebo transformovali vo výrobe. Súčasťou práce bolo aj sledovať a porovnávať vývoj zahraničného obchodu, nakoľko tento ukazovateľ vypovedá o stupni zapojenia krajiny do medzinárodného obchodu, teda hovorí o výške konkurenčnej schopnosti pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych komodít. Významnou časťou bolo aj sledovanie toku dotácií do poľnohospodárstva našej krajiny, ale i ostatných krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré zvyčajne predstavujú len veľmi malé čiastky, čím negatívne ovplyvňujú objem produkcie a tak aj schopnosť konkurovať si nielen v rámci krajín V4, ale taktiež v rámci celého sveta. Tieto ekonomické kategórie sú základom pre splnenie cieľa a zhodnotenie konkurencieschopnosti v Slovenskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republike.
Klíčová slova:
Konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka, produkcia, dotácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně