Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
     Výučba
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Autor:
Ing. Mária Jančiová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať ukazovatele konkurencieschopnosti medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. V práci bol sledovaný vývoj objemu produkcie pre rastlinný pôvod, kde sme ako krajina dosiahli v poslednom desaťročí najväčší percentuálny progres, a taktiež aj živočíšny pôvod a produkcia jednotlivých komodít osobitne, ako základ pre dosiahnutie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. Dôležitým je aj ročný počet pracovníkov v poľnohospodárstve, ako faktor pre hodnotenie konkurenčnej schopnosti krajín, nakoľko odzrkadľuje mieru využitia práce. Súčasťou diplomovej práce bolo zistiť aj výšku hrubej pridanej hodnoty, keďže odráža veľkosť novovytvorenej hodnoty, ktorá je pripísaná produkcii vo výrobnom procese. Pri tomto výpočte je potrebné poznať aj ďalší ukazovateľ - medzispotrebu, ako podstatný údaj o výrobkoch a službách, ktoré sa počas rokov sledovaného obdobia spotrebovávali alebo transformovali vo výrobe. Súčasťou práce bolo aj sledovať a porovnávať vývoj zahraničného obchodu, nakoľko tento ukazovateľ vypovedá o stupni zapojenia krajiny do medzinárodného obchodu, teda hovorí o výške konkurenčnej schopnosti pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych komodít. Významnou časťou bolo aj sledovanie toku dotácií do poľnohospodárstva našej krajiny, ale i ostatných krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré zvyčajne predstavujú len veľmi malé čiastky, čím negatívne ovplyvňujú objem produkcie a tak aj schopnosť konkurovať si nielen v rámci krajín V4, ale taktiež v rámci celého sveta. Tieto ekonomické kategórie sú základom pre splnenie cieľa a zhodnotenie konkurencieschopnosti v Slovenskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republike.
Kľúčové slová:
Konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka, produkcia, dotácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene