Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
     
Výuka     Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
Abstrakt:Cieľom predloženej bakalárskej práce boli charakteristiky a opis postavenia slovenského poľnohospodárstva v národnom hospodárstve Slovenskej republiky počas rokov 2009 až 2013. Prácu sme rozčlenili do 4 prehľadných kapitol. V prvých troch kapitolách sme vysvetlili pojmy a pripravili vstup do sledovanej problematiky. Vo vlastnej práci sme sa venovali rozboru hrubej poľnohospodárskej výroby a výrobných faktorov v poľnohospodárstve, ktoré sme rozčlenili na dve základné skupiny -- na rastlinnú a živočíšnu výrobu a v nich sme charakterizovali pôdu, prácu a kapitál. Taktiež sme sa zaoberali rozborom makroekonomických ukazovateľov, dotáciami a zahraničným obchodom poľnohospodárstva v uvedených rokoch. V závere sme predstavili analýzu zisteného stavu poľnohospodárstva a pokúsili sme sa navrhnúť opatrenia, ktoré by podľa nás mohli prispieť ako podporný materiál pre širšie vedecké odborné štúdie.
Klíčová slova:národné hospodárstvo, ukazovatele, vývoj, produkcia, poľnohospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně