Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
Autor: Ing. Erik Janšto, PhD.
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hospodársky vývoj poľnohospodárstva a jeho postavenie v národnom hospodárstve
Abstrakt:
Cieľom predloženej bakalárskej práce boli charakteristiky a opis postavenia slovenského poľnohospodárstva v národnom hospodárstve Slovenskej republiky počas rokov 2009 až 2013. Prácu sme rozčlenili do 4 prehľadných kapitol. V prvých troch kapitolách sme vysvetlili pojmy a pripravili vstup do sledovanej problematiky. Vo vlastnej práci sme sa venovali rozboru hrubej poľnohospodárskej výroby a výrobných faktorov v poľnohospodárstve, ktoré sme rozčlenili na dve základné skupiny -- na rastlinnú a živočíšnu výrobu a v nich sme charakterizovali pôdu, prácu a kapitál. Taktiež sme sa zaoberali rozborom makroekonomických ukazovateľov, dotáciami a zahraničným obchodom poľnohospodárstva v uvedených rokoch. V závere sme predstavili analýzu zisteného stavu poľnohospodárstva a pokúsili sme sa navrhnúť opatrenia, ktoré by podľa nás mohli prispieť ako podporný materiál pre širšie vedecké odborné štúdie.
Kľúčové slová:národné hospodárstvo, ukazovatele, vývoj, produkcia, poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene