Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts          
     
     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Ecological Farming in Slovakia and in the World
Written by (author):
Ing. Jana Lapošová
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekologické poľnohospodárstvo v SR a vo svete
Summary:Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje poľnohospodárstvo, ktoré vyplýva z obvyklého spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby, ktorých hlavným cieľom je nevyužívanie chemického priemyslu ako napríklad umelé hnojivá, pesticídy a iné. Pre ekologické poľnohospodárstvo je prioritná výroba zdraviu prospešných potravín nielen pre obyvateľstvo, ale patrí sem aj krmivo pre zvieratá. Životné prostredie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je dôležitým faktorom. Preto cieľom tejto práce je poukázať na pozitívne stránky ekologického poľnohospodárstva. Práca oboznamuje zo základnými pojmami poľnohospodárstva a zaoberá sa aj jeho cieľmi, princípmi, zásadami a formami. Taktiež práca sa zaoberá aj SWOT analýzou ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Bakalárska práca analyzuje vývoj ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a vo svete. Poskytuje prehľad o súčasnom stave ekologického poľnohospodárstva doma aj v zahraničí.
Key words:
ekologické poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekologické poľnohospodárska výroba, chemický priemysel, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited