Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
Univerzitní e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     
     
     
Projekty     
          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole práce sú uvedené definície poľnohospodárstva a teoretické vymedzenie pojmov využitých v práci. Druhá kapitola vymedzuje primárne a čiastkové ciele, ktoré chceme touto prácou dosiahnuť. V tretej kapitole je opísaný postup a metodika získavania potrebných informácií. Poslednou kapitolou je vlastná práca, ktorá je venovaná zhodnoteniu stavu poľnohospodárstva na Slovensku. Táto časť je zameraná na využitie pôdy na poľnohospodárske účely, zamestnanosť v poľnohospodárstve, zhodnotené sú ekonomické ukazovatele, ceny výrobcov rastlinných komodít na Slovensku aj v krajinách V4 a hrubá poľnohospodárska produkcia. V neposlednom rade je venovaná pozornosť zahraničnému agrárnemu obchodu. Ďalšia časť tejto kapitoly obsahuje informácie o poľnohospodárstve Česka, Poľska a Maďarska. Vo väčšej časti vlastnej práce sú analyzované jednotlivé rastlinné plodiny, ktoré boli porovnávané z hľadiska zberovej plochy, hektárovej úrody, celkovej produkcie a cien výrobcov. V závere sú zhodnotené podpory a dotácie pre poľnohospodárstvo krajín V4.
Klíčová slova:
rastlinná výroba, poľnohospodárstvo, konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně