Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Autor:
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole práce sú uvedené definície poľnohospodárstva a teoretické vymedzenie pojmov využitých v práci. Druhá kapitola vymedzuje primárne a čiastkové ciele, ktoré chceme touto prácou dosiahnuť. V tretej kapitole je opísaný postup a metodika získavania potrebných informácií. Poslednou kapitolou je vlastná práca, ktorá je venovaná zhodnoteniu stavu poľnohospodárstva na Slovensku. Táto časť je zameraná na využitie pôdy na poľnohospodárske účely, zamestnanosť v poľnohospodárstve, zhodnotené sú ekonomické ukazovatele, ceny výrobcov rastlinných komodít na Slovensku aj v krajinách V4 a hrubá poľnohospodárska produkcia. V neposlednom rade je venovaná pozornosť zahraničnému agrárnemu obchodu. Ďalšia časť tejto kapitoly obsahuje informácie o poľnohospodárstve Česka, Poľska a Maďarska. Vo väčšej časti vlastnej práce sú analyzované jednotlivé rastlinné plodiny, ktoré boli porovnávané z hľadiska zberovej plochy, hektárovej úrody, celkovej produkcie a cien výrobcov. V závere sú zhodnotené podpory a dotácie pre poľnohospodárstvo krajín V4.
Kľúčové slová:
rastlinná výroba, poľnohospodárstvo, konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene