Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
Univerzitní e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     Absolvent     
     
     
Publikace          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej stránky pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia v Slovenskej republike a u samostatne hospodáriaceho roľníka som zhodnotila pomocou metódy analýzy, metódy tabuľkového zobrazenia, metódy grafického zobrazenia a metódy komparácie. V bakalárskej práci som sa venovala analýze ekonomickej stránky samostatne hospodáriaceho roľníka. V rámci hodnotenia poľnohospodárskej výroby som riešila ekonomiku celkovej produkcie na Slovensku. U samostatne hospodáriaceho roľníka som sa zamerala na 6 hlavných komodít, ktorými sú pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica na zrno, cukrová repa, slnečnica a repka olejná. Venovala som pozornosť produkcií vybraných komodít, v grafickom zobrazení som analyzovala zbernú plochu v hektároch u samostatne hospodáriaceho roľníka. Na zistenie efektívnosti podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka som použila ukazovatele rentability celkového kapitálu, celkových nákladov, celkových výnosov a tržieb. V závere som zhrnula výsledky riešenej problematiky.
Klíčová slova:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, rastlinná výroba, obilniny, olejniny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně