Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts
     
Graduate
     
     
Projects
     
     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Development of unemployment in Slovak Republic becoming a member of the European Union
Written by (author):
Ing. Dominika Malecová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Summary:Bakalárska práca sa bude venovať vývoji nezamestnanosti na Slovensku po vstupe do Európskej únie. V teoretickej časti budú popísané základné pojmy ako nezamestnanosť, druhy a formy nezamestnanosti, miera nezamestnanosti, trh práce, príčiny vzniku a vzťah inflácie s nezamestnanosťou. Vo vlastnej práci budú spracované hodnoty miery nezamestnanosti od roku 2014 po rok 2014 do grafov. V práci bude porovnaná nezamestnanosť z pohľadu pohlavia, veku a vzdelania. Popisuje množstvo pracujúcich na základe veku. Ďalej vymedzuje množstvo pracujúcich a nezamestnaných v poľnohospodárstve. Zameriava sa na ponuku trhu práce v závislosti od krajov a ekonomickej činnosti. Spracováva počet cudzincov prichádzajúcich za prácou. Posledná časť podáva dostupné opatrenia a vlastné návrhy na zníženie nezamestnanosti.
Key words:
nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, Európska únia, trh práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited