Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
     
     
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá zavádzaním inovačných prvkov a ich vplyvom na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve. Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie zavedenia inovácií v poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady, a porovnanie ich vplyvu na výsledok hospodárenia v období pred zavedením inovácií a v období po zavedení inovácií, ktoré družstvo využilo vďaka Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol a viacerých podkapitol. Prvá časť práce je venovaná teoretickým poznatkom o danej problematike. V časti vlastnej práce je všeobecne charakterizované poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, jeho štruktúry ale aj zhodnotenie poskytnutých dotácií z PRV SR 2007-2013 v rámci osi 1, z ktorého čerpalo financie aj uvedené PD. Ťažiskom tejto časti práce je posúdenie zavedenia inovačných prvkov v družstve, ktoré boli dotačne podporené, a následná analýza ich vplyvu na vybrané ekonomické ukazovatele. Jednotlivé výsledky ekonomických ukazovateľov sú porovnané za obdobie pred zavedením inovačných prvkov a po zavedení týchto prvkov aby bolo jasne vidieť rozdiely. V závere práce sú zhodnotené poznatky a výsledky, ktoré boli na základe analýzy v práci dosiahnuté.
Klíčová slova:
poľnohospodárske družstvo, Program rozvoja vidieka, inovácie, výsledok hospodárenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně