Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     
Absolvent
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Autor:
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ivan Oravec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá zavádzaním inovačných prvkov a ich vplyvom na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve. Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie zavedenia inovácií v poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady, a porovnanie ich vplyvu na výsledok hospodárenia v období pred zavedením inovácií a v období po zavedení inovácií, ktoré družstvo využilo vďaka Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol a viacerých podkapitol. Prvá časť práce je venovaná teoretickým poznatkom o danej problematike. V časti vlastnej práce je všeobecne charakterizované poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, jeho štruktúry ale aj zhodnotenie poskytnutých dotácií z PRV SR 2007-2013 v rámci osi 1, z ktorého čerpalo financie aj uvedené PD. Ťažiskom tejto časti práce je posúdenie zavedenia inovačných prvkov v družstve, ktoré boli dotačne podporené, a následná analýza ich vplyvu na vybrané ekonomické ukazovatele. Jednotlivé výsledky ekonomických ukazovateľov sú porovnané za obdobie pred zavedením inovačných prvkov a po zavedení týchto prvkov aby bolo jasne vidieť rozdiely. V závere práce sú zhodnotené poznatky a výsledky, ktoré boli na základe analýzy v práci dosiahnuté.
Kľúčové slová:
poľnohospodárske družstvo, Program rozvoja vidieka, inovácie, výsledok hospodárenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene