Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
Autor: Ing. Barbora Bégerová, MBA
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

Název práce:
Comparison of selected companies and their application on the market
Abstrakt:
The aim of this Diploma Thesis is to compare two companies in the market. The author chose one company from home, and one company from abroad. In the thesis is described, theoretically how will the author analyse these. Firstly there was a need to characterize the main subjects of both companies to proceed with the analysis accordingly. Both of the companies are applying on the market in their own specific ways. In the first chapter there is a theoretical summary of the revised literature, which is followed by the objectives and methodology. After the methodology, the build up of the thesises' results starts consisting of the analysis the two mentioned companies and afterwards the implementation of the INK model where in the the companies differences are compared. The whole conclusion consists of the authors findings throughout the research and the authors reccomendations for the future.
Klíčová slova:
Grant, Economy, Comparison, Marketing, Companies, INK model

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně