Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Komparácia vybraných firiem a ich uplatnenie na trhu
Autor:
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Comparison of selected companies and their application on the market
Abstrakt:The aim of this Diploma Thesis is to compare two companies in the market. The author chose one company from home, and one company from abroad. In the thesis is described, theoretically how will the author analyse these. Firstly there was a need to characterize the main subjects of both companies to proceed with the analysis accordingly. Both of the companies are applying on the market in their own specific ways. In the first chapter there is a theoretical summary of the revised literature, which is followed by the objectives and methodology. After the methodology, the build up of the thesises' results starts consisting of the analysis the two mentioned companies and afterwards the implementation of the INK model where in the the companies differences are compared. The whole conclusion consists of the authors findings throughout the research and the authors reccomendations for the future.
Kľúčové slová:
Grant, Economy, Comparison, Marketing, Companies, INK model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene