Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Organic farms in Slovakia
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekologické farmy na Slovensku
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku ekologického poľnohospodárstva so zameraním na jednotlivé formy, legislatívu a hlavne charakteristiku ekologického poľnohospodárstva. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť práce je teoretická, kde sú charakterizované a popísané základné definície ekologického poľnohospodárstva, právna úprava, delenia, štátne podpory a nové trendy. Druhá časť práce, praktická, je zameraná na charakteristiku vybraného ekologického družstva družstvo Východná umiestnené v obci Východná s dlhou tradíciou v poľnohospodárstve. V tejto časti sú spomenuté jeho špecifiká, smerovanie, základné ekonomické údaje a porovnanie údajov s klasickým družstvom, aby si čitateľ vedel lepšie predstaviť rozdiely. V tejto časti sme si vytýčili cieľ práce, ktorý sa nesie celou prácou, aby čitateľ získal len potrebné údaje.
Key words:
Ekologická farma, bio farma, ekologické poľnohospodárstvo, agroturistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited