Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Adriána Tlčinová
Pracovisko:
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte, ako základný zdroj informácií bola použitá účtovná závierka, poskytnutá podnikom XYZ, s.r.o., ktorý sa nachádza na západnom Slovensku. Výsledok hospodárenia je analyzovaný v období rokov 2012 až 2014. Diplomová práca zahŕňa teoretickú a praktickú časť, kde v teoretickej časti sme postupne charakterizovali na základe prehľadu literatúry domácich a zahraničných autorov výsledok hospodárenia, definovali jeho právne vymedzenie, spôsob vzniku, položky, ktoré ho ovplyvňujú a účtovné výkazy v ktorých sa vykazuje, kde jednotlivé podkapitoly boli komplexnejšie rozobraté. Následne sme vymedzili primárny cieľ diplomovej práce. Metodika práce sa zaoberá postupnou kvantifikáciou použitých vzorcov pri výpočte. Vo vlastnej práci sa venujeme konkrétnej horizontálnej a vertikálnej analýze a analýze pomerových ukazovateľov zvoleného podnikateľského subjektu. Záverečná práca prináša aj návrhy opatrení, ktoré sú vo forme odporúčaní pre zabezpečenie, udržanie, prípadne výšenie kladného výsledku hospodárenia v podnikateľskom subjekte.
Kľúčové slová:
výsledok hospodárenia, náklady, výnosy, rentabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene