Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     Absolvent
     
     
Projekty     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Autor:
Ing. Lenka Siváková
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov, ktoré je možné využívať pri výrobe energie a tým postupne znížiť využívanie fosílnych palív. Zároveň poskytuje prehľad o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v Európskej Únií, legislatívu i systém podpôr a podporných politík uplatňovaných v súčasnosti v tejto oblasti. V rámci tejto témy hodnotíme spotrebu, súčasné využívanie i stanovené ciele jednotlivých štátov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Následne táto práca poskytuje porovnanie výkupných cien jednotlivých štátov EÚ, rozdelených do kapitol podľa druhu obnoviteľného zdroja energie. Ďalšia časť tejto diplomovej práce hodnotí využívanie a potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Detailnejšie sa venuje využitému potenciálu, i potenciálu, ktorý ešte v našich podmienkach nie je využitý. V závere práca hodnotí výhody respektíve nevýhody jednotlivých druhov OZE, ale aj možné bariéry a riziká, ktoré so sebou obnoviteľné zdroje prinášajú.
Klíčová slova:
potenciál, výhody, nevýhody, obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně