Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     
          Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Autor:
Ing. Lenka Siváková
Pracovisko:
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov, ktoré je možné využívať pri výrobe energie a tým postupne znížiť využívanie fosílnych palív. Zároveň poskytuje prehľad o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v Európskej Únií, legislatívu i systém podpôr a podporných politík uplatňovaných v súčasnosti v tejto oblasti. V rámci tejto témy hodnotíme spotrebu, súčasné využívanie i stanovené ciele jednotlivých štátov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Následne táto práca poskytuje porovnanie výkupných cien jednotlivých štátov EÚ, rozdelených do kapitol podľa druhu obnoviteľného zdroja energie. Ďalšia časť tejto diplomovej práce hodnotí využívanie a potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Detailnejšie sa venuje využitému potenciálu, i potenciálu, ktorý ešte v našich podmienkach nie je využitý. V závere práca hodnotí výhody respektíve nevýhody jednotlivých druhov OZE, ale aj možné bariéry a riziká, ktoré so sebou obnoviteľné zdroje prinášajú.
Kľúčové slová:
potenciál, výhody, nevýhody, obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene