Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
     
     Projects     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Economics of production of selected commodities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je riešenie problematiky na tému ekonomika pestovania vybraných komodít. Pomocou použitých metód v práci sme zhodnotili náklady, výnosy a výsledok hospodárenia vo vybranom podniku, ktorý je zameraný na pestovanie rôznych odrôd hrozna a samotnú výrobu prémiových vín. V rámci riešenia problematiky v poľnohospodárskom podniku je riešená produkcia hrozna, jeho výrobné faktory a produkcia vína. Hodnotenie vinárskeho podniku vo Veľkom Kýre je založené na analýze základnej pestovanej komodity, pri ktorej sme zhodnotili ekonomickú situáciu podniku. V závere je zhodnotený výsledok riešenia danej problematiky a sú navrhnuté opatrenia na zníženie nákladovosti, zvýšenie ziskovosti a zlepšenie ekonomiky výroby vybraných komodít.
Key words:
výnosy, náklady, výsledok hospodárenia, ekonomika, vinárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited