Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent          Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
Autor: Ing. Alena Mužíková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
Abstrakt:
Naša diplomová práca sa zaoberala problematikou využívania obnoviteľných zdrojov. Prvá časť nám poskytla prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, pričom sme v tejto časti spracovali rôzne názory odborníkov. V ďalšej časti sme sa zamerali na súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov v Európskej únii a taktiež aj na to, ako sa Európska únia snaží podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie. Venovali sme sa taktiež aj obnoviteľným zdrojom energie v podmienkach Slovenskej republiky, pričom sme hodnotili ich potenciál a aj to, v akej miere je tento potenciál využívaný. Následne sme sa pokúsili pomocou SWOT analýzy znázorniť silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenskej republiky. Pre lepšie priblíženie problematiky obnoviteľných zdrojov energie sme sa rozhodli vykonať finančnú analýzu bioplynovej stanice a zhodnotiť jej hospodárenie, pričom v závere tejto diplomovej práce boli zhrnuté dosiahnuté výsledky a navrhnuté opatrenia pre zlepšenie situácie.
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje energie, swot analýzy, finančná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene