Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     
     
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa zamerali na ekonomiku pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia vo vybranom podniku Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč. Zamerala som sa na dve konkrétne plodiny, ktorými sú repka olejná a jačmeň. Pozornosť som hlavne venovala produkcii daných komodít za časové obdobie piatich rokov. Na základe zdrojov MPaRV som zhodnotila ekonomické ukazovatele za uvedené komodity repka olejná a jačmeň jarný v časovom období od roku 2015 do roku 2019 poľnohospodárskej výroby za celú Slovenskú republiku.
Klíčová slova:
náklady, výnosy, rastlinná výroba, živočíšna výroba, výsledok hospodárenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně