Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
Univerzitný e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
     Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných komodít
Autor:
Bc. Michaela Srnová
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa zamerali na ekonomiku pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia vo vybranom podniku Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč. Zamerala som sa na dve konkrétne plodiny, ktorými sú repka olejná a jačmeň. Pozornosť som hlavne venovala produkcii daných komodít za časové obdobie piatich rokov. Na základe zdrojov MPaRV som zhodnotila ekonomické ukazovatele za uvedené komodity repka olejná a jačmeň jarný v časovom období od roku 2015 do roku 2019 poľnohospodárskej výroby za celú Slovenskú republiku.
Kľúčové slová:náklady, výnosy, rastlinná výroba, živočíšna výroba, výsledok hospodárenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene