Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     Absolvent
     
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Autor: Bc. Filip Hološka
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie. Problematika nezamestnanosti ako aj pojmy nezamestnanosť, príčiny jej vzniku a druhy nezamestnanosti sú konkrétne popísané v teoretickej časti práce. Vo vlastnej časti práce je zhodnotená nezamestnanosť od roku vstupu až po rok 2017. Konkrétnejšie je spracovaná na základe jednotlivých kategórií za 5-ročné obdobie. Zhodnotená je podľa veku, pohlavia, vzdelania. Pohľad je upriamený aj na zamestnávanie absolventov a zdravotne postihnutých. V ďalšej časti je rozobraná tendencia vývoja počtu cudzincov pracujúcich v krajine. Zaznamenaný je aj prehľad najmenej rozvinutých okresov a zhodnotenie nezamestnanosti podľa klasifikácie zamestnaní. V závere vlastnej časti práce sa nachádzajú vlastné odporúčania na riešenie preberanej problematiky.
Klíčová slova:
nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, Európska únia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně