Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty               Projekty
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Autor:
Bc. Filip Hološka
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie. Problematika nezamestnanosti ako aj pojmy nezamestnanosť, príčiny jej vzniku a druhy nezamestnanosti sú konkrétne popísané v teoretickej časti práce. Vo vlastnej časti práce je zhodnotená nezamestnanosť od roku vstupu až po rok 2017. Konkrétnejšie je spracovaná na základe jednotlivých kategórií za 5-ročné obdobie. Zhodnotená je podľa veku, pohlavia, vzdelania. Pohľad je upriamený aj na zamestnávanie absolventov a zdravotne postihnutých. V ďalšej časti je rozobraná tendencia vývoja počtu cudzincov pracujúcich v krajine. Zaznamenaný je aj prehľad najmenej rozvinutých okresov a zhodnotenie nezamestnanosti podľa klasifikácie zamestnaní. V závere vlastnej časti práce sa nachádzajú vlastné odporúčania na riešenie preberanej problematiky.
Kľúčové slová:
nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene