Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
 
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     
Absolvent
     
Výuka
     
Projekty     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Autor:
Ing. Lucia Chládeková
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, a to prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Práca je rozložená na dve veľké časti. V prvej teoretickej časti sa budeme venovať definícii obnoviteľných zdrojov a takisto aj definícii jednotlivých jeho zložiek: slnečná energia, vodná energia, veterná energia, biomasa a geotermálna energia. V druhej časti analyzujeme využitie obnoviteľných zdrojov na Slovensku prostredníctvom hľadania informácií a tvorby tabuliek. Následne budeme hodnotiť výsledky dotazníkového prieskumu. Bude rozdelený na identifikačné otázky a následne otázky zisťovacie. Tento dotazník vypĺňajú zástupcovia poľnohospodárskych podnikov z rôznych častí Slovenska, a po jeho zhodnotení určíme úroveň využívania obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve. Na záver zhrnieme opatrenia, ktoré by mohli pomôcť k vyššiemu využívaniu týchto obnoviteľných zdrojov energie.
Klíčová slova:
obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, slnečná energia, vodná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně